Vi har genomfört en utvärdering av en storskalig restaurering av Stenhammars gods betesmarker. Arbetet bestod i en inventering av dominerande arter, indikatorarter, mätning av vegetationsmängd och förna samt beskrivning av skötselbehov för ett stort antal delområden.

Dela:
Relaterade referenser