I det här uppdraget gjorde vi ansökningar om medel från Fiskerifonden, LOVA och LONA på uppdrag av Kalmar kommun.

Ansökningarna resulterade i stöd om sammanlagt 3,2 miljoner kronor för genomförande av vattenprojekt där biologiska åtgärder genomförs.

Dela:
Relaterade referenser