Uppdraget bestod i att återinventera artrika vägkanter som finns längs det allmänna vägnätet i region Nord för att bedöma vilka ekologiska värden som nu finns i vägområdet i de tre driftområdena Vilhelmina, Arjeplog och Skellefteå södra. Nya artrika vägkanter identifierades även i driftområde Arjeplog. Vägsträckor med ekologiska värden enligt befintlig inventeringsmetodik registrerades och fotograferades, liksom om de artrika vägkanterna innehöll främmande invasiva arter som kan hota floran inom vägkantsområdet. Informationen lades sedan in i Trafikverkets egen miljöportal ”Miljöwebb landskap”. Kartor över driftområdenas artrika vägkanter sammanställdes även inför Trafikverkets driftupphandling år 2017.

Inom driftområde Vilhelmina kunde 17 artrika vägkanter identifieras, inom driftområde Arjeplog kunde 8 artrika vägkanter identifieras och inom driftområde Skellefteå södra kunde 10 artrika vägkanter identifieras.

Typiska växtarter som återfanns vid artrika vägkanter i region Nord var bland annat:

ormrot

tätört

brunört

klockpyrola

ögonpyrola

slåtterblomma

höskallra

smörboll

fjällvedel

fläcknycklar

brudsporre

 

Kartor med artrika vägkanternas placering som producerades till Trafikverkets driftupphandling 2017:

Underlag AVK Vilhelmina2017

Underlag AVK SkellefteåSödra2017-09-05

Underlag AVK Arjeplog2017

 

 

Dela:
Relaterade referenser