Den i EU skyddade trollsländan citronfläckad kärrtrollslända har hittats inom området där trafikplats Vega byggs. Därmed beställde Trafikverket en inventering för att undersöka trollsländefaunan i området samt se vilka naturvärden inom området som kan komma att påverka trollsländorna i området. Målet är att följa utvecklingen i området under flera år, för att på så sätt se hur området och trollsländefaunan utvecklas i takt med att området ändras. Inventeringar under 2016 och 2017 har ännu inte funnit den citronfläckade kärrtrollsländan, men många andra trollsländor har registrerats i området

Dela:
Relaterade referenser