Levande vattendrag är ett treårigt projekt som gemensamt drivs av Kalmar och Nybro kommuner samt vattenråden i Ljungbyån och Hagby-Halltorpsån. Förutom nämnda kommuner finansieras projektet av Jordbruksverkets Havs och Fiskerifond, Naturskyddsföreningens Miljöfond samt av SydOstleader. Ecocom var involverade redan i idéstadiet med att ta fram en åtgärdskatalog för alla tre avrinningsområdena, detta material ingick i ansökningarna om medel för genomförandet av projektet.

Även vid genomförandet av projektet är Ecocom involverade. Tillsammans med Hushållningssällskapet tillför vi expertkompetens gällande biologiska värden i vattendragen. Under 2017 har vi utfört omfattande biotopvårdsåtgärder i Halltorpsån och Hagbyån, med fokus på att gynna fisk och framförallt vandrande havsöring. Lekplatser, uppväxtmiljöer och ståndplatser har skapats genom tillförsel av grusbäddar, sten, block och restaurering av strömmande vattenmiljöer.

Dela:
Relaterade referenser