Under 2016 och 2017 genomförde vi den biogeografiska uppföljningen av apollofjäril i Kalmar län. Biogeografisk uppföljning är övervakning och uppföljning av arter som ingår i habitatdirektivet. Denna uppföljning ligger till grund för utvärderingen av bevarandestatus och utveckling för apollofjäril dels i Kalmar län dels nationellt.

I uppdraget genomfördes det första och det andra årets miljöövervakning enligt biogeografisk uppföljning på randlokaler till apollofjärilens utbredningsområde.

Lokalerna har inventerats med metoden punktinventering enligt standarden för Svensk dagfjärilsövervakning.

Dela:
Relaterade referenser