Sverige har i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv ett ansvar för att följa upp hur populationen för utpekade fladdermusarter utvecklas i landet. Den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss syftar till att följa upp hur fladdermusfaunan utvecklats i några av Sveriges mest artrika områden, samt i områden där vissa rödlistade arter har påträffats tidigare.

Flerårigt arbete

Vi har under åren 2014- 2015 haft, och har även under åren 2016-2018, uppdraget från Naturvårdsverket, via koordinator på Länsstyrelsen i Jönköpings län, att genomföra den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss i vissa län: Under åren 2016-2018 omfattar uppdraget länen Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland och Uppland. Uppdraget består i att genomföra fältinventeringar samt tillhandahålla expertkompetens om fladdermöss vilket kräver specialistkompetens inom artgruppen fladdermöss.

År 2014 inventerade vi områdena Strömsrum (Kalmar län), Läby (Uppsala län) och Korrö (Kronobergs län). I inventeringen deltog Alexander Eriksson, Johnny de Jong och Björn Palmqvist.

År 2015 inventerade vi områdena Dånhult och Kullarp (Östergötlands län), Hallaröd i Skåne län (där den mycket ovanliga nymffladdermusen påträffats), Grimmared-Nösslinge (Hallands län), Valle Härad (Västra Götalands län) och Värmlands säby (Värmlands län). I Inventeringen deltog Alexander Eriksson och Johnny de Jong.

År 2016 inventerade vi områdena Göholm (Blekinge län), Korrö (Kronobergs län), Läby (Uppsala län) och Stjärnorp (Östergötlands län). I inventeringen deltog Alexander Eriksson, Johnny de Jong och Björn Palmqvist.

År 2017 inventerade vi Värmlands Säby, Dånhult, Kullarp, samt Ängsö. I inventeringen deltog Alexander Eriksson, Johnny de Jong och Björn Palmqvist och Martin Brüsin.

 

Dela:
Relaterade referenser