Vi gjorde på uppdrag av Kalmar kommun en biotopkartering av Hagbyåns nedre delar, från mynningen i Kalmarsund till Bastgöl på gränsen mellan Kalmar kommun och Nybro kommun. En sträcka som är 36 kilometer lång.

Hagbyån är ett vattendrag med höga naturvärden i Kalmar kommun. Åsryggarna runt Hagbyån utgör ett antal vattentäkter däribland huvudvattentäkterna för Nybro och Kalmar kommun.

I biotopkarteringen beskrivs naturvärden i vattendraget och dess omgivningar vilket ger ett värdefullt verktyg vid planering och analys av åtgärder för att bland annat förbättra vattnets ekologiska status.

Dela:
Relaterade referenser