Ecocom har på uppdrag av Gävle kommun undersökt bottenfaunan i Gavleån i syfte att utreda vattendragets ekologiska status. Rapporten utgör underlag för kommunens fortsatta arbete med att nå Vattenmyndigheternas övergripande mål att uppnå god vattenstatus i kommunens vattendrag, och även naturvärden har bedömts.

Dela:
Relaterade referenser