På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala län genomförde Ecocom 2016 en digitalisering av SGU-kartdata från bergartskartan över Västerbottens län.

Uppdraget innefattade scanning, georektifiering, digitalisering i ArcGIS, och slutligen en presentation för Länsstyrelsen.

Den data som togs fram i uppdraget levererades som shapefiler.

Dela:
Relaterade referenser