Ecocom AB har 2017 på uppdrag av Växjö kommun tagit fram fem beskrivningar av de invasiva växtarterna blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, kanadensiskt gullris och parkslide som ska ingå i ett program för förvaltning av kommunens mark.

Växter som introducerats till Sverige och som kan utgöra ett hot mot ursprungliga växtarter klassas som “invasiva”. I Växjö kommun är växtarterna blomsterlupin, jättebalsamin, jätteloka, kanadensiskt gullris och parkslide några av de mest spridda invasiva växtarterna. I efterföljande texter presenteras kortfattat ovan nämnda växtarters utseende, växtsätt, spridning och bekämpning, med fokus på riktlinjer för bekämpningen av växtarterna.

Dela:
Relaterade referenser