Ecocom AB har 2017 på uppdrag av Umeå kommun genomfört en inventering av fladdermöss vid Nydala sjöstad, Umeå kommun. Syftet med inventeringen var att undersöka vilka fladdermusarter som förekommer i området kring Nydala sjöstad, under fladdermössens koloniperiod (juli) och migrationsperiod (augusti-september).

Undersökningsområdet vid Nydala sjöstad är beläget öster om centrala Umeå. Inom området finns planer på att skapa tomter för bostäder.  Inventeringen utfördes med en kombination av manuell inventering, kolonisök, samt inventering med automatisk utrustning för inspelning av fladdermusljud, under både koloniperioden och migrationsperioden.  Två fladdermusarter påträffades vid inventeringen: nordfladdermus och vattenfladdermus. Ingen av dessa fladdermusarter är rödlistad, men samtliga fladdermusarter är skyddade inom EU:s art- och habitatdirektiv. Aktiviteten av nordfladdermus var hög i delar av planområdet, främst i områdets norra del, vid Noret. Under koloniperioden var aktiviteten av nordfladdermus även relativt hög i området mellan Olle Fiskares väg och Nydalasjöns västra strand medan det i de centrala delarna av planområdet var lägre aktivitet. Aktiviteten av vattenfladdermus var generellt låg i området. Migrerande fladdermöss i större mängd observerades ej vid utförd inventering 2017 vid Nydala sjöstad, till skillnad från tidigare inventeringar vid områden kring Umeälven, belägna endast ett fåtal kilometer bort.

För att undvika negativ påverkan på fladdermöss bör potentiella kolonilokaler och prioriterade jaktmiljöer bevaras och/eller förstärkas. Ecocom föreslår att man särskilt värnar om Noret, Kolbäcken, fuktiga skogar och lövskogar i planområdet, äldre byggnader längs Olle Fiskares väg och strandnära skog mellan Olle Fiskares väg och Nydalasjöns västra strand.

 

Dela:
Relaterade referenser