I syfte att följa upp bevarandemål i skyddade områden i Uppsala län, gjorde vi en flygbildstolkning av träd-, busk- och vasstäckning i 140 hektar våtmarker.

Flygbildstolkningen gjordes i enlighet med Naturvårdsverkets manual för flygbildstolkning genom analys av digitala flygbilder från Lantmäteriet.

Dela:
Relaterade referenser