I uppdraget inventerade vi Rössjöholmsån med hjälp av vattenkikare. På ställen där det var djupare användes fridykning med cyklop och snorkel som inventeringsmetod.

De påträffade individerna av musslor artbestämdes och mättes. Dessa individer förflyttades sen tillfälligt till en annan lokal uppströms under pågående brorestaurering.

Lokalen är sedan tidigare känd för att hysa flodpärlmusslor, Margaritifera margaritifera. Inför brorestaureringen var Länsstyrelsens villkor att området som skulle kunna påverkas skulle avsökas och påträffade stormusslor skulle dokumenteras och förvars på annan plats tills brorestaureringen stod färdig.

Vid bedömning uppskattades flodpärlmusslorna till 100 år gamla.

Dela:
Relaterade referenser