Vi textbearbetade och bidrog med foton till Swedavias fotoutställning ”Flygplatsens stora gräsmarker – en fristad för växter och djur” på Luleå Airport.

Utställningen berättade om de intressanta fynd av arter som har gjorts på flygplatsens område.

Ur texten:

I de här miljöerna har tiotusentals arter sin livsmiljö. Många av dem finns bara på dessa gräsmarker. Flygplatsområdet i Luleå har omkring två kvadratkilometer gräsmarker som slås regelbundet.

Under inventeringen hittades sammanlagt 130 arter: 24 växtarter, 45 skalbaggar, 54 steklar och 2 flugarter. Två av skalbaggarna hade aldrig tidigare setts i Norrbotten.

Av alla arter som upptäcktes är sju stycken rödlistade, varav en är fridlyst.

Bilderna från Ecocom föreställer månlåsbräken, höstlåsbräken, kattfot och jordhumla. Alla arter har hittats på Luleå Airport.

Bildtexter:

För att den lilla ormbunksväxten månlåsbräken ska överleva behöver gräsmarkerna fortsätta att slås som i dag.

Ormbunken höstlåsbräken, som växer på gräsmarkerna, är skyddad genom fridlysning i Sverige.

Kattfot finns i stor mängd vid flygplatsen. Den har minskat i antal i Sverige när många öppna ängs- och betesmarker försvunnit.

När jordhumlan samlar mat och för med sig pollen mellan blommorna, är den en viktig pollinatör som ser till att växter befruktas och kan sätta frö.

Dela:
Relaterade referenser