På uppdrag av Region Jämtland utfördes en spatial analys i syfte att peka ut lämpliga lokaler för storskalig odling av blåmusslor längs Kalmar läns kust.

Resultatet pekar ut de områden längs Kalmarkusten som har de bästa förutsättningarna för musselodling med hänsyn till både vattenkvalitet och frånvaro av motstående intressen.
Det här uppdraget föregicks av ett annat uppdrag där Ecocom genomförde en pilotstudie för att kartlägga dataunderlag för, och möjligheter till, modellering av lämpliga mussellokaler längs Kalmarkusten.

Uppdraget genomfördes som en del i EU-projektet AQUABEST, som koordineras av Finnish Game and Fisheries Research Institute, Helsingfors.

Dela:
Relaterade referenser