Ecocom medverkande i översättningsarbetet av manual för skötsel av gräsmattor i Sverige av Maria Ignatieva från SLU genom forskningsprojektet LAWN. Karin har medverkat i flera av forskningsprojektets uppdrag. Denna manual är tänkt som en hjälp för exempelvis kommuner som vill anlägga alternativa gräsytor. Ett försök som är relaterat till detta forskningsprojekt är Sundbybergs golfängar, där alternativa gräsytor anlagts och uppföljningsinventerats av Ecocom.

Läs manualen här:

ignatieva_m_170831_1

 

Dela:
Relaterade referenser