En sträcka längs Rödmyravägen inventerades med avseende på vanlig padda, då dessa vandrar över vägen till närbelägen damm. Rapporter från närboende har visat att stora mängder groddjur blir överkörda på våren. Läs mer om groddjursinventeringar.

Dela:
Relaterade referenser