Vi tog fram text och bilder till skriften ”Skrufs glasbruk – Kulturhistorisk guide i glasbruksmiljö” som blev en uppdaterad version av en gammal skrift om Skrufs glasbruk. Här guidas besökaren längs ett promenadstråk genom Skruvs samhälle och förbi olika platser som berättar historien om hur Skruv växte fram runt glasbrukets verksamhet. I uppdraget ingick att föreslå ett upplägg på skriftens innehåll, författa texter och ta fram nya bilder och arkivbilder.

Syftet med skriften var att på ett inspirerande sätt ge besökarna samhället Skruvs och glasbruket Skrufs historia. Guiden ingår i en serie av skrifter om glasbruken i Småland som länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har tagit fram.

Inför produktionen var vi på plats för att besöka området och prata med personer som har lokal kännedom om historien kring Skruf. Både hembygdsforskare och glasbruksarbetare i nutid och dåtid.

Skrufs glasbruk har en lång spännande historia och är ett av de få bruk som fortfarande lever med sitt hantverk i Småland. Glasbruket startade 1897. Då hade järnvägen dragits fram här och med den kom möjligheten med enkla transporter. I Småland fanns då sedan länge en tradition av mindre glasbruk. Här fanns gott om skog och det var bra för det behövdes ved i stora mängder för att hålla glasugnarna heta.

På Skrufs glasbruk tillverkades först enkla buteljer, sedan blev servisglaset (dryckesglaset) tillverkat i stor omfattning. När konkurrensen från utlandet blev för hård inriktade sig Skruf på prydnadsglas. Här har  konstnärer som Bengt Edenfalk, Lars Hellsten och Ingegerd Råman arbetat.

Dela:
Relaterade referenser