Vid driftsplats Gustafs (en järnvägsstation) ska en gång- och cykeltunnel byggas under järnvägsspåret. För att skydda ett pågående forskningsprojekt rörande olika typer av slybekämpning (och dessa olika metoders betydelse för den biologiska mångfalden) satte Ecocom (på uppdrag av Trafikverket) under våren 2017 upp stängsel för att skydda provytorna. Forskningsförsöket har pågått under många år och planerna är att det ska fortsätta i många år till för att det ska ge ett tillförlitligt resultat. Anställda vid Ecocom har tidigare inventerat provytorna i projektet. Stängsel sattes upp för att skydda provytor från körning och upplag i samband med byggprojektet. Ecocom tog även fram en hänsynplan som syftar till att skydda både provytorna och värdefulla sandmiljöer samt att minimera riskerna med de invasiva arterna kanadensiskt gullris och blomsterlupin som förekommer i området. Dokumentet syftar till att vägleda olika aktörer inom byggprojektet.

Dela:
Relaterade referenser