Inventeringen syftar till att kartlägga fladdermusförekomsten i Södertörns kommuner, genom fältinventeringar i fem lokaler per kommun, under 2017 och 2018. Detta projekt delfinansieras med statliga LONA-medel. Artkartering av fladdermöss utfördes med hjälp av autoboxar och manuell inventering. För att täcka in säsongsvariationen inventerades varje lokal vid två tillfällen under 2017.

Vid inventeringen av fladdermöss i Södertörn 2017 gjordes 20561 inspelningar av 11 fladdermusarter: Myotis mystacinus / brandtii mustaschfladdermus / taigafladdermus, Myotis dasycneme dammfladdermus (EN), Myotis nattereri fransfladdermus (VU), Pipistrellus nathusii trollpipistrell, Pipistrellus pygmeus dvärgpipistrell, Nyctalus noctula större brunfladdermus, Eptesicus nilssonii nordfladdermus, Eptesicus serotinus sydfladdermus (EN), Vespertilio murinus gråskimlig fladdermus, Plecotus auritus brunlångöra, Myotis daubentonii vattenfladdermus.

Läs mer om fladdermusinventering.

bilden visar en fladdermus

Dela:
Relaterade referenser