Länsstyrelsen i Blekinge arbetar med hotade arter, däribland gölgroda. Arbetet inkluderar bl.a. inventering av förekomst och populationsstorlek av gölgroda vilket är en del av den biogeografiska uppföljningen av groddjur i Sverige. Sommaren 2018 var Ecocom Ute och inventerade gölgroda i utvalda vatten. Totalt undersöktes 12 sjöar/dammar i olika storlekar. Gölgroda observerades vid alla förutom 4 lokaler. Och på de lokaler som en populationsuppskattning skulle genomföras bedömde Ecocom att populationen bestod utav mellan 20 och 30 individer.

Dela:
Relaterade referenser