På uppdrag av Tafikverket inventerade Ecocom våren 2017 alla kända lokaler med mosippa längs den nya dragningen av väg 56 norr om Heby i Uppsala län. I samband med vägbygget kan negativ påverkan ske om direkt skada skulle åsamkas en förekomst men sker markstörning i närheten av mosipporna kan påverkan istället innebära en viktig möjlighet till nyetablering. Inventeringen visade att mosippa förvunnit från alla lokaler utom en. Den kvarvarande lokalen ligger mycket nära den nya vägen där stora ytor med sand och grus blottats och därmed har möjligheterna till spridning och nyetablering ökat markant på platsen.

Dela:
Relaterade referenser