Inom biogeografiskuppföljning och åtgärdsprogram för hotade arter utfördes inventering av stinkpadda och dess habitat, så som hällkarsmiljöer, födosöksområden och övervintringsmiljöer på öar utanför Lysekil i Bohuslän.

Dela:
Relaterade referenser