Vi inventerade lämpliga lekvatten gällande lek och reproduktion av större vattensalamander, Triturus cristatus, i ett område kring Sika och Mellingeholm, strax söder om Norrtälje tätort. I uppdraget ingick att bedöma bevarandestatusen i området och att utreda om det fanns behov av skydds- eller försiktighetsåtgärder inför exploatering med ett industriområde.

Metoden var visuell inventering av lekande individer samt håvning efter larver av större vattensalamander.
Resultatet visade att det förekom reproduktion av större vattensalamander i två lekvatten, varav ett var den nyanlagda sedimentationsdammen i industriområdet Sika. Vårt förslag blev att lämpliga salamanderbiotoper anläggs tillsammans med en barriär för att minska risken för att större vattensalamander tar sig upp på vägen.

Större vattensalamander, hona Foto_Daniel Segerlind

Större vattensalamander, hona. Foto: Daniel Segerlind

Dela:
Relaterade referenser