Linköpings kommun vill öka sin kunskap om förekomst av större vattensalamander på kommunägd mark i Linköpings tätort, dels för att utföra naturvårdsåtgärder dels för att använda som underlag i den fysiska planeringen. Naturvårdsverkets metoder för inventering av större vattensalamander användes, dvs visuell inventering, flaskfällor för både adulta individer och larver samt håvning med z-svep efter larver.

 

Dela:
Relaterade referenser