Uppdraget är en del i Länsstyrelsen i Gävleborgs läns arbete med åtgärdsprogram för hotade arter. Arbetet har inneburit riktade sök efter den rödlistade dagfjärilen väddnätfjäril på 16 kända lokaler i södra Gästrikland.

Dela:
Relaterade referenser