Vi har på uppdrag av både Länsstyrelsen i Uppsala län inventerat väddnätfjäril på kända lokaler i Älvkarleby kommun. Fjärilsinventeringen genomfördes med metoden larvkolonitaxering och är en del av Länsstyrelsens arbete med hotade arter och biogeografisk uppföljning. Vi har även inventerat svartpälsbi dels på kända lokaler dels på lokaler med historiska fynd. Arbetet inkluderad sök efter arten på potentiellt nya lokaler i länet.

Dela:
Relaterade referenser