Inventering av en sträcka av Viskan vid Hedbo utfördes under 2017. Områdets övre del utgjordes av strömmande vatten, medan den nedre delen var mer lugnflytande.

Vid elfiske på de strömmande partierna påträffades rikligt med lax och ål samt även en del elritsa. Områdets bedöms utgöra goda lek- och uppväxtmiljöer för lax. Vid musselinventeringen noterades en art: allmän dammussla.

Dela:
Relaterade referenser