Uppdraget innebar att vi genomförde det andra årets inventering utifrån den uppföljningsplan för trumgräshoppa som togs fram under 2016.

Inventeringsresultatet kommer att användas till att följa artens populationsutveckling på de utvalda lokalerna.

Dela:
Relaterade referenser