Inventering av alla jätteträd och särskilt skyddsvärda träd inom Nykvarns, Salems och Nynäshamns kommuner. I uppdraget ingick att kartera och beskriva alla jätteträd och särskilt skyddsvärda träd samt att beskriva lokalerna för dessa, eventuella hot mot dem och att bedöma vilka skötselåtgärder som var lämpliga. Det ingick även i uppdraget att identifiera viktiga framtida miljöer med jätteträd.

Inventeringsmetoden som vi använde följde Skogsstyrelsens metodik för inventering av jätteträd, med vissa justeringar, och gjordes inom ramen för ett stort och flerårigt inventeringsarbete i hela Stockholms län, i regi av Länsstyrelsen.

Dela:
Relaterade referenser