Göteborgsregionens kommunalförbund arbetar med att stärka regionens gröna struktur genom att fokusera på s k gröna kilar. En av de gröna kilarna är naturområdet Delsjön-Härskogen som sträcker sig från Delsjöarna i Göteborgs kommun till Hjortmarka naturreservat öster om Alingsås. I uppdraget karterade vi skogsmiljöer efter områden med skogskänsla. Men även områden med gammal skog över 100 år karterades i en separat del. Utgångspunkt för projektet har varit Stockholms läns landstings arbete med att kartlägga upplevelsevärden i Stockholmsregionens gröna kilar. Upplägget har dock anpassats efter regionala förhållanden.

Kriterierna för skogskänsla säger att området ska vara ett sammanhängande skogsområde med uppvuxen karaktär, med ett visst mått av tystnad samt avskilt från bebyggelse och vägar som kan upplevas som störande.

I ett område med skogskänsla får besökaren en upplevelse av skog, med sina dofter, ljud och färger. Viktigt för upplevelsen är att besökaren får en känsla av oändlighet, men att skogen uppfattas som en sammanhållen enhet. Områden med skogskänsla används för svampplockning, löpning, ridning eller för att koppla bort vardag och stress.

Dela:
Relaterade referenser