Vi gjorde undersökningar i anslutning till vägsträckor med mer eller mindre kända problem där groddjur dödas av trafik, framförallt vid vandring från övervintringsplatser till lekområden.Långbensgroda och vanlig padda var särskilt i fokus.

I en förinventering besökte vi prioriterade konfliktsträckor som identifierades under inventering 2014, med syftet att bedöma möjligheten för genomförande av åtgärder inom vägområdet.  Vi bedömde även behov och utformning av fördjupade inventeringar.

Vi gjorde fältbesök tillsammans med Trafikverket på konfliktsträckor där åtgärder kunde vara aktuella. Syftet var då att bedöma möjligheterna att genomföra åtgärder ur flera olika aspekter.

På vägsträckor där konflikten groddjur/trafik var mindre känd gjorde vi undersökningar med hinkinventering.

Dela:
Relaterade referenser