Ett kontrollprogram ska säkerställa att verksamhetsutövaren kan följa upp de villkor som ställs i tillståndet på ett bra sätt.

Kontrollprogrammet som utformades i det här uppdraget innehåller bland annat uppföljning kring hydrologi, naturvärden, friluftsliv, utsläpp, avfall och kemikalier.

Här ingår också checklista för kontrollprogram, kartor och information kring agerande vid olycka.
Dela:
Relaterade referenser