Ecocom fick uppdraget att genomföra en naturvärdesinventering samt en hydrologisk bedömning av våtmarker inom Kråktorpets vindkraftspark.

Dela:
Relaterade referenser