Genom telefonintervjuer med berörd personal på länsstyrelserna i region syd undersöktes upplevd problematik kring groddjur och infrastruktur. Vad görs i dagsläget och vad kan förbättras.

 

Dela:
Relaterade referenser