Under åren 2015-2016 utförde vi inventeringar av vedlevande skalbaggar som är knutna till lind i Kalmar län. Den första inventeringsdelen bestod av en översiktlig inventering med utgångspunkt från biotopens lämplighet, bl a förekomst av lind och förekomst av linddyna. Därefter gjorde vi ett urval av prioriterade lokaler som inventerades med fönsterfällor. Inventeringen sträckte sig från Torsås till Västervik, med tyngdpunkt på områden kring Mönsterås-Västervik.

Det finns en rad sällsynta och hotade skalbaggar knutna till lind, och för dessa skalbaggar finns Åtgärdsprogrammet för skalbaggar på skogslind. I Kalmar har flera arter hittats, ögonfläcksbock Mesosa curculionoides (EN), lindfläckbock Chlorophorus herbstii (VU), plattbaggen, Laemophloeus monilis (VU) och enfärgad brandsvampbagge, Diplocoelus fagi (NT). Denna första delinventering i Kalmar län är ett led i åtgärdsprogrammet för att inventera arterna och att föreslå hur deras lokaler kan förstärkas.

Fönsterfälla i lind. Foto Björn Palmqvist

Fönsterfälla i lind. Foto Björn Palmqvist

Dela:
Relaterade referenser