Här presenterar vi Värmdö kommuns natur- och kulturmiljövärden i en 64-sidig katalog. Här beskrivs naturupplevelser och biologisk mångfald i 25 av kommunens mest intressanta natur- och kulturområden. I uppdraget ingick research, materialgranskning av underlag, urval, textförfattande, kartor och foton.
Stort fokus har legat på att levandegöra texterna för att locka till läsning och väcka nyfikenhet.

Natur- och kulturguiden har blivit väldigt populär och efterfrågan är stor. Den har också skickats ut till alla permanenta hushåll i kommunen. Delar av materialet presenteras också i kommunens områden på Naturkartan (www.naturkartan.se).

Dela:
Relaterade referenser