Slite stenhuggeri på Gotland ansöker om att utöka sin täktverksamhet vilket har inneburit att vi har hjälpt dem med en naturvärdesinventering av det berörda området. I NVI:n har riktade sök efter hasselsnok, röd skogslilja och groddjur undersökts. Hasselsnok har eftersökts dels med hjälp av plåtar dels av riktade sök i lämpliga miljöer.

Dela:
Relaterade referenser