Ecocom fick uppdraget att genomföra en naturvärdesinventering inom Eoulus Vinds vindkraftspark Nylandsbergen i syfte att ge ett underlag till hur vägar och hårdgjorda ytor skulle kunna anpassas till förekomst av naturvärden.

Dela:
Relaterade referenser