Ecocom producerade en informationsbroschyr om kundens verksamhet inom bergkross generellt samt betydelsen av den specifika täkten där kunden bjudit in allmänheten till en Öppen täkt. Under Öppen täkt dagen fanns Ecocom på plats för att svara på frågor om efterbehandlingar, och betydelsen av bergkrosstäkter för miljömålet Grundvatten av god kvalitét.

Dela:
Relaterade referenser