Ecocom AB har fått i uppdrag av Saltsjö – Duvnäs Tennisklubb AB att svara på Länsstyrelsens frågor om hur en flytt av plantor av skogsknipprot ska kunna genomföras vid Sicklaön 41:2.

Skogsknipprot Epipactis helleborine anses ej speciellt komplicerad att flytta, förutsatt att miljön på den nya växtplatsen är liknande miljön på ursprungsplatsen, med avseende på jord, pH, hydrologiska förhållanden. Flytt av arter i släktet Epipactis, bland annat skogsknipprot och kärrknipprot har tidigare gjorts med gott resultat. Skogsknipprot är en orkidé som förekommer på kalkrik mark i bland annat lövskogar och barrskogar, men också i miljöer påverkade av människan, såsom vägkanter och banvallar, parker, industriområden och grustag.

Ecocom har ingen tidigare praktisk erfarenhet av flytt av skogsknipprot, men samarbetar med Svante Malmgren, som har över 40 års erfarenhet av odling av många nordeuropeiska orkidéarter, bland annat i naturvårdssyfte, dock ej av just skogsknipprot.Om en framgångsrik flytt av plantorna i planområdet genomförs skulle det säkerställa att den lokala bevarandestatusen inte försämras och att kontinuerlig ekologisk funktion upprätthålls.

Dela:
Relaterade referenser