Ecocom genomförde tillsammans med Kalmar kommun ett fältbesök vid en tidigare lertäkt, som var en lämplig plats för att anlägga en våtmark. Vid fältbesöket analyserade Ecocom terrängens utformning, och tog fram underlag till kommunen för en detaljerad undersökning av områdets höjdskillnader inför etableringen av våtmarken.

Dela:
Relaterade referenser