Sand Life är ett samarbetsprojekt mellan tre länsstyrelser i södra Sverige (Kalmar, Skåne och Halland) som beviljades EU-medel för att restaurera sydsvenska sandmarker inom utpekade Natura 2000-områden. Syftet med uppdraget var att få en bättre uppfattning om sandlagrens mäktighet och markkemin inför genomförande av restaureringsåtgärder i områdena. Uppdraget omfattade insamling av jordprover i fält, analys avseende tillgängligt kväve och  fosfor, kalkhalt och pH-värde samt dataleverans. Uppdraget omfattade även provtagning i fält på ca 250 provpunkter i Kalmar och Skåne län. Varje provpunkt provtogs på fem olika djup från ytlig nivå till ca 80 cm djup.

Provtagning gjordes på följande lokaler:

  • Verkeåns dalgång
  • Marknadsplatsen
  • Rinkaby skjutfält
  • Ravlunda skjutfält
  • Åby sandbackar
  • Gårdby sandhed
  • Skedeås

I detta uppdrag samarbetade vi med Eurofins som gjorde analyser av provpunkterna. Då provtagningsområdena hade känslig mark innebar uppdraget att provtagning fick göras manuellt, vilket skapade en särskild utmaning för transport av större mängder prover.

Dela:
Relaterade referenser