Naturreservatet Strömsberg ägs och förvaltats av Jönköpings kommun. Området ligger intill Jönköpings stad och är ett välbesökt tätortsnära rekreationsområde för Jönköpingsborna.

Foldern berättar om vad som finns att se och uppleva i reservatet. Här finns också karta, foton, illustrationer och en engelsk text.

Öppna foldern för Strömsbergs naturreservat här.

Dela:
Relaterade referenser