Revirkartering av fåglar på Skäftesmyren, Nässjö kommun. Inom ramen för verksamhetstillståndet för torvtäkt på Skäftesmyre genomförde Ecocom en uppföljning av fågelfaunan 10 år efter att täktverksamheten påbörjades.

Inventeringen är den första långtidsuppföljningen av fågelfaunan vid en aktiv torvtäkt i Sverige. Inventeringsresultatet jämfördes med en tidigare genomförd inventering.

Dela:
Relaterade referenser