Strömsbergs naturreservat ligger alldeles intill Jönköpings stad och är även ett Natura 2000-område sedan 2007. Mycket aktiviteter sker i området, som mulleverksamhet, cykling, scouting, vandring, träning och undervisning i naturmiljö. I uppdraget gjorde vi en ny, uppdaterad skötselplan för naturreservatet Strömsberg.

Som en del av skötselplanen delades skötselområden in enligt standard för naturreservat. Här beskrev vi bland annat naturtyper, arter, skötsel, natur- och friluftsaspekter, med särskilt fokus på bevarandemål och skötselåtgärder.

I arbetet ingick också beskrivningar av reservatets administrativa data, naturtyper, Natura 2000-habitat, naturvärden, arter, geologi, friluftsliv och friluftslivsvärden, miljömålsaspekter.

Dela:
Relaterade referenser