I uppdraget tog vi fram ett tryckfärdigt original till den skylt som ska uppmärksamma besökaren på de fina natur- och kulturvärden som finns på platsen.

På Ecocom tog vi fram texter, form och illustrationer, där vi anlitade två illustratörer externt för att göra bilderna och kartan.

Här ett textutdrag:

”Du står vid det område som förr var prästgårdens hagmark.
Historien på den här platsen tar oss tillbaka till medeltiden.
I skogen lever nu sällsynta växter och djur som är beroende av
gammal skog och öppna gläntor.

I Prästhag har landskapet varit i förändring under hundratals år. Här
har små åkrar, ängar, skog och betesmark legat. Stenmurar korsade
området, de markerade gränser och höll djuren borta från odling och
slåttermark. Fortfarande kan du se resterna efter stenmurarna i skogen.
Stora ekar med vida kronor skvallrar om att platsen tidigare var öppen
och ljus.
När du går längs Kyrkstigen är det samma väg som människor ­trampat mellan
Köpings kyrka och prästgården under flera ­hundra år.
Intill Kyrkstigen finns en plats som kallas Kristkällan. Enligt berättelsen låg här
en vattenkälla som användes vid kristna dop under medeltiden (500 e Kr – 1500 e Kr).”
Dela:
Relaterade referenser