Ett uppdrag för Länsstyrelsen i Kronobergs län att ta fram tryckoriginal till sex stycken skyltar. Skyltarna sätts upp i anslutning till områden i länet som bränns i naturvårdssyfte inom projektet LIFE Taiga.

I uppdraget ingick text, översättning av sammanfattning till engelska, kartframställning utifrån Länsstyrelsens digitala underlag, och layout i projektets egen mall.

Texterna och skyltarna berättar om den nytta naturvårdsbränningen har för naturvärdena i varje enskilt område. I både ett nutida och historiskt perspektiv.

Dela:
Relaterade referenser