Under vårvintern 2017 genomförde Ecocom en spelflyktsinventering av kungsörn i Krokoms kommun. Inventeringen genomfördes med dubbelbemanning och ett tidigare okänt kungsörnsrevir identifieras. Kungsörnsreviret kommer att utredas vidare under 2018.

Dela:
Relaterade referenser